Äktenskapsförord


Vill ni känna er trygga inom äktenskapet genom att upprätta ett välformulerat äktenskapsförord? När man gifter sig vill man helst inte tänka tanken att äktenskapet skulle kunna upphöra i framtiden. Men faktum är att ni någon gång kommer att skiljas åt, antingen vid dödsfall eller skilsmässa. Därför är det viktigt att fundera över hur man vill att egendomsförhållandena skall se ut inom äktenskapet. Björfjäll Legal kan hjälpa er att upprätta ett giltigt äktenskapsförord samt ge personligt rådgivning i hur ni ska fördela er egendom.

Därför bör du skiva ett äktenskapsförord

Som huvudregel är all egendom giftorättsgods från dagen då ni säger ja till varandra. Om ni skulle skilja er så kommer all egendom som båda äger minus skulder att delas lika mellan er. Det är inte ovanligt att man vill att en del av egendomen skall undantas från bodelning, då gäller det att göra egendomen till enskild egendom. Enskild egendom kan uppnås genom ett äktenskapsförord. Det tar inte lång tid att skriva och kostar inte så mycket vilket kan ses som en liten investering och trygghet inför framtiden.

Företags- och fastighetsägare

Är du företags eller fastighetsägare? Då ingår även företaget i bodelningen om du plötsligt skulle gå bort. Det kan bli problematiskt för hela verksamheten om du inte har skrivit ett dokument för hur dina tillgångar ska fördelas. Många tänker inte på vilka konsekvenser det kan bli om man som företagare inte har ett skriftligt äktenskapsförord.

Att tänka på innan inför underskrift

Då det är ett avtal mellan två personer är det viktigt att båda partner måste närvara. Ni bör även fundera på hur din egendom ska fördelas så ni har förståelse för hur det skulle bli om nu något skulle hända. Ett äktenskapsförord skall undertecknas av bägge makar och registreras hos Skatteverket för att vara giltigt. Ni kan när som helst ändra ert äktenskapsförord genom att skriva ett helt nytt och skicka in till Skatteverket för ny registrering.

Kontakta oss för rådgivning och mer information

Björfjäll Legal verkar i Växjö med omnejd men hjälper även privatpersoner i övriga Sverige med familjerätt och då företrädesvis via telefon eller internet. I eller inför ett förestående äktenskap är det viktigt att fundera över hur man vill att egendomsförhållandena skall se ut inom äktenskapet. Välkommen att kontakta oss för att upprätta ett giltigt och personligt äktenskapsförord.