Äktenskapsskillnad


Äktenskapsskillnad inleds alltid med en ansökan till tingsrätten. Ansökan ser olika ut beroende på om makarna är överens eller inte och om det finns hemmavarande barn under 16 år eller inte. Är det en gemensam ansökan och det inte finns några hemmavarande barn under 16 år så kan ett beslut om äktenskapsskillnad fattas direkt, om inte föregås alltid beslutet av 6 månaders betänketid vilket sedan måste följas upp med ett dokument om fullföljd.

Vid en skilsmässa måste bland annat fattas beslut om någon av er har rätt att bo kvar i er gemensamma bostad, underhåll, vårdnad av barn, umgänge med barn och om fördelning av egendomen. På ansökan kan tingsrätten ange en bodelningsförättare om ni själva inte kan enas om en bodelning.

Är ni överens och vill upprätta en bodelningshandling kan Björfjäll Legal hjälpa er med det. Kontakta oss för mer information.