Gåvobrev


Önskar du att ge någon en värdefull gåva? Att skänka bort saker eller en del av sin egendom är många gånger inte så lätt som man kan tro, inte juridiskt i alla fall. Genom ett välskrivet gåvobrev kan du förhindra framtida konflikter och oklarheten när du vill ge någon en större gåva. Björfjäll Legal hjälper dig att upprätta ett juridiskt korrekt gåvobrev utifrån dina personliga önskemål.

Bli en vardagsängel

När du ska ge bort en värdefull gåva är det fördelaktig att upprätta ett skriftligt gåvobrev. Det kan vara när du vill ge bort en fastighet, en summa pengar till dina barnbarn eller någon annan du tycker om. I övrigt behövs sällan ett gåvobrev när det handlar om lös egendom. Men det är viktigt när du vill ge barnen fast egendom, då är det ett formkrav samt om man inte vill att gåvan ska anses vara ett förskott på arv, då behövs det även ett skriftligt gåvobrev.

Innehåll och förvaring

Det finns några krav som måste uppfyllas för att ett gåvobrev ska var giltigt. Vanligtvis innehåller brevet uppgifter om avsändaren och mottagaren samt beskrivning av gåvan. Dessutom skrivs det alltid en förklaring till varför man har överlåtit gåvan och vilka villkor som gäller för att få ta del av den. När en gåva avser en fastighet eller mark måste två personer bevittna underskriften. Dessutom måste det innehålla en fastighetsbeteckning och vilken bostadsadress eller lägenhet som det avser. Gåvobrevet är underlaget som används vid ansökan till Lantmäteriet för ändring av lagfart.

Kontakta oss för att upprätta ett välformulerat gåvobrev

Björfjäll Legal verkar i Växjö med omnejd men hjälper även privatpersoner i övriga Sverige med familjerätt och då företrädesvis via telefon eller internet. Genom ett skriftligt dokument kan du förhindra framtida konflikter och oklarheten när du vill ge bort en större gåva. Kontakt och möte kan ske via telefon, mejl, Skype eller personligt möte, välj det som passar dig bäst. Välkommen att kontakta oss för att upprätta ett välformulerat gåvobrev.