Revers


En revers eller mer vanligt ett skuldebrev är en skriftlig utfästelse att betala en penningsumma eller ett skriftligt erkännande av en penningskuld och används ofta bland annat vid fastighetsaffärer.

För mer information, kontakta Björfjäll Legal.