Samäganderättsavtal


Samäganderättsavtal är som det låter, ett avtal mellan flera samägare. Det kan t ex vara syskon som äger en sommarstuga tillsammans eller sambor som vill dokumentera att de äger en bil tillsammans.

Björfjäll Legal upprättar samäganderättsavtal, kontakta oss för mer info.