Testamente


Många känner ett obehag för att skriva ett testamente men det underlättar för alla anhöriga i sorgens stund. Speciellt om du lever i ett samboförhållande eller har barn sedan tidigare äktenskap. Björfjäll Legal i Växjö hjälper dig med ditt arvsförordnande som underlättar för dina anhöriga. Det är en handling som beskriver testators vilja, vilket innefattar hur man vill att tillgångarna ska fördelas efter sin död. Vi hjälper dig att upprätta ett juridiskt giltigt testamente utifrån dina önskemål.

Testamente underlättar för anhöriga

När en person avlider så fördelas tillgångarna enligt arvsordningen som i första hand är makar, barn och barnbarn om inget annat är nedskrivet. Tyvärr är det vanligt att det blir konflikter när arvet ska fördelas om det inte finns nedskrivet någonstans. Vi på Björfjäll Legal hjälper dig så att du kan förhindra framtida konflikter och se till att dina tillgångar hamnar precis där du vill. Vi strävar alltid efter att ge våra kunder fullständig service samt rådgivning beträffande det viktigaste vi lämnar efter oss.

Regler för ett giltigt testamente

Vid upprättande av ett testamente finns det vissa regler som måste vara uppfyllda. Det måste vara skriftligt och två ojäviga vittnen måste närvara och bevittna när dokumentet undertecknas. De skall även intyga att testator är ”vid sina sinnens fulla bruk”. När dokumentet är undertecknat måste det förvaras väl. Huvudregeln är att det bara är originalet som är giltigt, ingen kopia. Det är därför viktigt att det kommer fram vid bouppteckningen efter dödsfallet, annars har det ingen funktion.

Kontakta oss för personlig rådgivning

Björfjäll Legal verkar i Växjö med omnejd men hjälper även privatpersoner i övriga Sverige och då företrädesvis via telefon eller internet. Vi kan upprätta ett personligt testamente samt se till att det förvaras väl och kommer fram vid dödsfall. Välkommen at kontakta oss för personlig rådgivning och beställning av ett testamente.