Fel i fastighet


Fel i fastighet:

Om tvist föreligger vid fastighetsköp så handlar det ofta om dolda fel. Ett dolt fel kan vara i ett bostadshus och föreligger om köparen inte har kunnat upptäcka felet. Viktigt är dock att köparen har uppfyllt sin undersökningsplikt, annars kan man inte hävda att det är ett dolt fel.

Om inte annat framgår av köpekontrakt så ansvarar säljaren av fastigheten för dolda fel men dock som längst i tio år räknat från köparens tillträdesdatum.

Det finns även konkreta och abstrakta fel. Konkreta fel föreligger om felet avviker från vad köparen fått i uppgift av säljaren eller vad som står i mäklarens prospekt.

Ett abstrakt fel kan föreligga om t ex fastighetens standard. Om uppgifter från säljare och mäklarprospekt inte visar vilken standard fastigheten skall ha så gör man en undersökning om standarden av fastigheten med tanke på ålder osv kan bedömas vara en avvikelse enligt jordabalkens uppfattning av normal standard så kan det föreligga ett abstrakt fel. Ofta föreligger en kombination av abstrakta och konkreta fel.

Kontakta Björfjäll Legal om ni behöver hjälp och råd gällande fel i fastighet eller hjälp att upprätta handlingar kring fastighetsköpet.