Hyresrätt


I jordabalken föreskrivs vad som gäller vid bostadshyra. Om du hyr en lägenhet är du hyresgäst men om du hyr ut din lägenhet i andra hand är du plötsligt hyresvärd. Det finns många frågor att tänka på innan man hyr ut sin lägenhet. Det är viktigt vid andrahandsuthyrning att komma överens med andrahandshyresgästen i ett hyreskontrakt. Det är inte nödvändigt enligt lag att det ska vara skriftligt men det blir mycket enklare om en tvist skulle uppstå

Hyrans storlek, besittningsrätt och vad man får göra och inte göra i lägenheten regleras också i Jordabalkens regler.

Har ni frågor, välkommen att kontakta Björfjäll Legal.