Allmän affärsjuridik


Björfjäll Legal bistår främst småföretagare med juridisk konsultation i den löpande verksamheten. Det kan exempelvis gälla biträde vid avtalsförhandlingar, kontraktsfrågor och tvistefrågor som kan uppstå mellan ert företag och era kunder eller leverantörer samt upprättande av relevanta handlingar för just ert företag.

Vi erbjuder även tjänsterna ”månadsabonnemang” och ”hyr en jurist” som kan vara lämpligt för framförallt mindre företag men även för medelstora och större som inte har någon egen bolagsjurist.

Kontakta oss för mer information och priser.