Immaterialrätt


De immateriella tillgångarna blir mer och mer uppmärksammade och representerar oftast ett stort värde för innehavaren. Björfjäll Legal hjälper dig som privatperson samt småföretagare med frågor rörande varumärken, upphovsrätt, domännamn, patent och mönsterrätt. Vi kan även hjälpa till att upprätta avtal inom området, till exempel licensavtal och avtal angående överlåtelse av rättigheter eller hjälp att registrera domännamn under olika toppdomäner.

Kontakta oss för mer information.