Domännamn


En sökning på Wikipedia med ordet domännamn så får man fram följande: ”Ett domännamn är på Internet ett namn på en administrativ helhet på Internet. Organisationers offentliga tjänster (såsom e-post och webbplatser) och enskilda datorer kan ofta nås med hjälp av domännamnet. Domännamnen finns till för att människor ska slippa komma ihåg de numeriska IP-adresser som används som ”telefonnummer” på internet mellan datorer. Dock måste alltid domännamnet översättas till motsvarande IP-adress innan kommunikation kan ske. Detta sker vanligen automatiskt och osynligt genom en uppslagning i den löst sammanhållna globalt distribuerade databasen DNS, något som kan liknas vid Internets telefonkatalog.”

En annan kort förklaring är att ett domännamn är ditt ”varumärke”, ”kännetecken” eller ”identitet” på internet.Med andra ord är det något som är väldigt viktigt att vårda och utveckla.

Björfjäll Legal kan hjälpa er upprätta en domännamnsstrategi, hjälpa er att skaffa ert domännamn och se till att det fungerar. Kontakta oss för mer information.