IT-rätt


Lagen.nu har definierat uttrycket IT-rätt enligt följande ”IT-rätten är inte ett traditionellt rättsområde, utan snarare ett sammanhållet sätt att behandla vissa frågor inom exempelvis förvaltningsrätt, avtalsrätt, tryckfrihetsrätt, immaterialrätt med mera, nämligen de frågor som IT-användningen väcker”.

De handlingar som Björfjäll Legal arbetar med inom området är bland annat;

  • Avtal om IT-konsulttjänster
  • Outsourcingavtal
  • Molntjänstavtal (cloud computing)
  • Återförsäljning/distribution/agentur
  • Licensavtal

Vi jobbar även mycket med frågor kring personuppgiftslagens (PuL) tillämpning och nu framförallt med frågor och tips kring tillämpningen av den nya dataskyddsförordningen som ersätter PuL 2018. Om intresse finns kan vi komma ut till ert företag och informera om betydelsen av den nya förordningen jämfört med dagens lagstiftning.

Kontakta oss för mer information.