Köprätt


Köprättsliga frågor uppstår ofta i ett företags dagliga verksamhet eller när en privatperson köper en vara eller tjänst. Då kan det vara fråga om tolkningen av ett köpavtal eller frågor kring fel i vara eller tjänst. Björfjäll Legal hjälper dig som privatperson eller småföretagare att tolka lagarna som styr området t ex köplagen, konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen.

Kontakta oss för mer information.