Samboavtal


Att flytta ihop är ett stort och spännande steg i livet, men som kräver ansvar på ett helt annat sätt än om du lever själv. Skulle några framtida konflikter uppstå, underlättar det att ha ett samboavtal att utgå ifrån. Björfjäll Legal biträder privatpersoner med juridiska frågor och vad som gäller från den dagen ni flyttar ihop, gifter er eller får barn. Vill ni också trygga er kärlek med ett samboavtal? Vi hjälper er med rådgivning och att upprätta ett samboavtal anpassat efter just er situation.

Vad innebär ett samboavtal?

Det är ett avtal som beskriver hur ert boende ska fördelas om ni skulle separera. Enligt sambolagens mening lyder ”Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll.” Vidare står det även att ”Lagen gäller sambornas gemensamma bostad och bohag”. Man kan egentligen säga att sambolagen tar sikte på vad som ska hända när ett samboförhållande upphör eller om någon skulle avlida.  

Samboegendom

För att kringgå reglerna i sambolagen, helt eller delvis så kan man upprätta ett skriftligt samboavtal. Detta specificerar hur och vad som ska delas vid samboförhållandets upphörande. Det är viktigt att diskutera hur ni vill dela på sakerna när sambolivet är bra för att underlätta om det skulle hända något oväntat i framtiden. Vi hjälper er hela vägen med rådgivning och hjälper er att upprätta ett skräddarsytt avtal.

Kontakta oss för att upprätta ett samboavtal

Björfjäll Legal verkar i Växjö med omnejd men hjälper även privatpersoner i övriga Sverige och då företrädesvis via telefon eller internet. Vi kan hjälpa till att upprätta avtal, även hjälpa till att råda vilka övriga handlingar som kan vara aktuella och vad man bör tänka på som sambo. Vi hjälper er med ett skräddarsytt avtal anpassade efter just er situation. Välkommen att kontakta oss om ni har funderingar på att skriva ett samboavtal.

samboavtal av b-legal info@b-legal.se