Extern bolagsjurist


Jurist anpassad efter era behov

Vare sig ni ska starta, precis har startat eller driver ett mindre bolag så är chanserna stora att ni vid något eller några tillfällen behöver hjälp med juridiken. Många tänker sig att behov av jurist uppstår enbart vid tvister eller någon specifik förhandling. Björfjäll Legal önskar jobba proaktivt vilket oftast gör att ni kan undvika tvist vilket i sin tur kan spara in på både tid och pengar.

En jurist från Björfjäll Legal kan bland annat hjälpa er med att se över och omförhandla era avtal ni har med exempelvis leverantörer och kunder samt säkerställa att ert företag följer relevant lagstiftning.

Björfjäll Legal erbjuder olika upplägg för hjälp med era juridiska behov. Allt från timdebitering till jurist på heltid på plats hos er.

Tjänsten ”extern bolagsjurist” ger er möjlighet att hyra in jurist från Björfjäll Legal som då fungerar som en egen bolagsjurist. Detta sätt kan vara antingen en lång eller kortsiktig lösning, en eller flera dagar i veckan. Juristen kan ingå i ett team eller fungera som exempelvis projektledare för de juridiska delarna i ett projekt vilket ger flera fördelar gentemot att enbart ta in juridisk expertis vid enstaka tillfällen. Som inhyrd extern bolagsjurist blir det bättre kontinuitet i arbetet vilket leder till mer insyn och förståelse för bolagets verksamhet vilket i sin tur leder till effektivare och bättre juridisk rådgivning.

En stor fördel med denna tjänst är förutsägbarheten när det gäller kostnaden för juridisk hjälp jämfört med traditionell timdebitering då det kan vara svårt att uppskatta ett slutligt pris för tjänsten.

För ytterligare information eller en offert gällande ovanstående tjänster är ni välkomna att kontakta oss, antingen via e-post eller via telefon.