Föredrag & Seminarier


Björfjäll Legal anlitas emellanåt för att hålla föredrag inom olika rättsområden. Just nu efterfrågas information om det nya dataskyddsdirektivet, även kallat GDPR som ska ersätta den befintliga personuppgiftslagen (PuL).

Vi skräddarsyr informationen för varje kund för att uppnå ett så bra resultat som möjligt.

Kontakta oss för mer information