+46 (0) 706 – 88 30 60

Bodelning

Att separera är sällan ett enkelt beslut. Förutom att det är känslosamt så blandas även många juridiska frågor in. Björfjäll Legal kan hjälpa er med personlig rådgivning inom bodelning för äktenskap, dödsfall eller separation mellan sambos. För makar kan det även förrättas under bestående äktenskap, då för att föra över egendom från ena maken till den andra. Vi hjälper er med en trygg bodelning som underlättar för er situation. 

Under äktenskap

Mellan makar kan bodelning ske antingen under bestående äktenskap eller när äktenskapet upphör genom skilsmässa eller dödsfall. I bodelningshandlingen delas makarnas giftorättsgods efter avräkning för skulder. Enskild egendom delas inte, det stannar hos respektive part som innehar den enskilda egendomen. Delningen kan göras när äktenskapet har upplösts, men om någon av parterna begär det innan äktenskapets upplösning skall det ske omedelbart. Utgångspunkt för bodelningen är de egendomsförhållanden som föreligger vid den ”kritiska tidpunkten”, det vill säga den dag då ansökan om äktenskapsskillnad registrerats hos tingsrätten.

Under bestående äktenskap

Bodelning mellan makar kan ske under bestående äktenskap. Tidigare var det mycket vanligt för att undkomma gåvoskatt. Sedan 2005 är gåvoskatten slopad men det sker ändå för att på ett enkelt sätt omfördela egendom mellan makar. En delning under bestående äktenskap måste dock registreras hos Skatteverket för att vara giltig, själva bodelningshandlingen är valfritt om man vill registrera eller ej.

Bodelning vid dödsfall

Vid dödsfall har den efterlevande maken möjlighet att välja om en bodelning ska genomföras eller inte. En bouppteckning måste dock alltid förrättas och lämnas in till Skatteverket inom fyra månader från dödsdagen.

Kontakta oss för personlig rådgivning

Björfjäll Legal verkar i Växjö med omnejd men hjälper även privatpersoner i övriga Sverige och då företrädesvis via telefon eller internet. Oftast är det både enklast och mer bekvämt med professionell hjälp för att underlätta situationen. Vi hjälper er med en trygg bodelning som underlättar för er situation. Kontakta Björfjäll Legal för mer information och för att få hjälp med bodelning.